DO NOT ENTER INCOMPLETE SCAFFOLDING – ห้ามผ่านนั่งร้านชำรุด

320.00฿

รหัสสินค้า : PS23-130EST

Engineer Grade

  • สติ๊กเกอร์ DO NOT ENTER INCOMPLETE SCAFFOLDING – ห้ามผ่านนั่งร้านชำรุด
  • ขนาด 30 x 45 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

คำอธิบาย

DO NOT ENTER INCOMPLETE SCAFFOLDING – ห้ามผ่านนั่งร้านชำรุด

ป้าย : PS23-1

รหัสสินค้า : PS23-130EST

Engineer Grade

  • สติ๊กเกอร์ DO NOT ENTER INCOMPLETE SCAFFOLDING – ห้ามผ่านนั่งร้านชำรุด
  • ขนาด 30 x 45 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Go to Top