เครื่องแต่งกายในห้องสะอาด/ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

Cleanroom/Esd Garment

NEW PRODUCT

หมวกคลีนรูมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

ชุดคลีนรูมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

รองเท้าคลีนรูมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

ผ้าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์