TRAFFIC VEST

จำหน่ายเสื้อสะท้อนแสง สำหรับทุกสาขาอาชีพ มีให้เลือกหลายดีไซน์ และมีบริการสั่งตัดเฉพาะหน่วยงาน เลือกใส่โลโก้ หรือลวดลายตามต้องการ

จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่ต้องทำงานในพื้นที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ เสื้อสะท้อนแสงจะช่วยให้ผู้อื่นมองเห็นได้อย่างเด่นชัดว่า มีเพื่อนร่วมงานอยู่ในพื้นที่จึงทำให้เกิดความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันไม่ให้มีอุบติเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่ทำงาน ยกตัวอย่างเช่น ตำรวจจราจรที่ต้องยืนโบกรถบนท้องถนนที่มีรถยนต์แออัด ผู้ขับขี่จะมองเห็นเด่นชัดว่า มีเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนอยู่ หรือพนักงานที่ต้องทำงานในพื้นที่ที่มีผู้อื่นทำงานที่อาจก่ออุบัติเหตุอยู่ในขณะนั้น ได้ระมัดระวังมากขึ้น เนื่องจากมองเห็นว่ามีคนอยู่บริเวณนั้นด้วยจากเสื้อสะท้อนแสง

  • ตัดเย็บปราณีต หลากหลายดีไซน์
  • สั่งผลิตตามรูปแบบที่ต้องการได้
  • ใช้งานได้จริง อายุการใช้งานยาวนาน

PRUDUCT

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา