เครื่องมือวัดในห้องสะอาดและระบบป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

Cleanroom Equipment/Esd System

NEW PRODUCT

 

เครื่องมือวัดประจุไฟฟ้า 

เครื่องมือวัดค่าความต้านทานพื้นผิว

สายรัดข้อมือ

สายรัดข้อเท้า 

สายถ่ายเทประจุไฟฟ้าสถิตย์

กรองอากาศ

พัดลมเป่าสลายประจุไฟฟ้าสถิตย์

Air Shower

Pass Box

Clean Booth

คีมจับชิ้นงาน