ไฟกระพริบโซล่าเซลล์จราจร

SOLAR FLASHING LIGHT

ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ (Solar Flashing Light) สัญญาณไฟกระพริบ ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ หรือไฟจราจร LED โซล่าเซลล์ เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาแทนที่ไฟกระพริบจราจรแบบเดิมๆที่ต้องเดินสายไฟ โดยการใส่แผงโซล่าเซลล์เพื่อรับพลังงานแสงอาทิตย์ (solar cell) และระบบควบคุมการทำงานเข้าไปทำให้ไม่ต้องเดิน สายไฟอีกต่อไป ประหยัดไฟและติดตั้งได้อย่างง่ายๆ

PRODUCT

ผลงานของเรา

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา