อุปกรณ์สำนักงานในห้องสะอาด/ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

Cleanroom/Esd Stationary

NEW PRODUCT

กระดาษคลีนรูม

สมุดคลีนรูม A4

ปากกาป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

แฟ้มป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

ซองห่วงพลาสติกป้องกัน     ไฟฟ้าสถิตย์

ซองใส่บัตรพนักงานป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

กระปุกแอลกอฮอล์คลีนรูม

เก้าอี้ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

กล่อง/ถาดป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

ชั้นวางแผ่น PCB ป้องกัน ไฟฟ้าสถิตย์