เทปเรืองแสง

LUMINOUS TAPE

  • แบบสีเขียวสลับขาว
  • เทปขนาดกว้าง 80 มม. และยาว 10 เมตร
  • ใช้ติดบนพื้นทางเดินหรือกำแพง เพื่อบอกทิศทาง
  • ใช้ติดแจ้งเตือน/แจ้งกรณีเหตุฉุกเฉิน
  • นิยมติดตั้งบริเวณ ทางหนีไฟ
รหัสสินค้า แบบเทป หน้ากว้าง ความยาว ชนิดเทป
AS837DG-80 แบบสีเขียวสลับขาว 80 มม. 10 เมตร  เทปเรืองแสงในที่มืด

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา