ป้ายเตือนจราจรท้ายรถ

ขนาด 120 x 60 x 2.5 ซม.

 • วัสดุทำจากเหล็ก อบด้วยสีพ่นอิพร๊อคซ์ซี่
 • จำนวนไฟ 19 ชุด (ชุดละ 30 ดวง รวมทั้งสิ้น 570 ดวง)
 • หลอด LED ขนาด 5 มม. สีเหลือง
 • รูปแบบการวิ่ง (ซ้าย ->กลาง->ขวา)
 • รูปแบบการกระพริบ (ซ้าย ->กลาง->ขวา)
 • มี Switch control เลือก ช้า-เร็ว
 • เปิดต่อเนื่องได้ 24 ชม.
 • ใช้ไฟ 24V. DC
 • มีระบบควบคุมด้านหน้ารถ สายยาว 15 เมตร
 • สติ๊กเกอร์ สีเหลือง ยี่ห้อ 3M

ขนาด 120 x 60 ซม.

 • วัสดุทำจากเหล็ก อบด้วยสีพ่นอิพร๊อคซ์ซี่
 • จำนวนไฟ 19 ชุด (ชุดละ 30 ดวง รวมทั้งสิ้น 570 ดวง)
 • หลอด LED ขนาด 5 มม. สีเหลือง
 • รูปแบบการวิ่ง (ซ้าย ->กลาง->ขวา)
 • รูปแบบการกระพริบ (ซ้าย ->กลาง->ขวา)
 • มี Switch control เลือก ช้า-เร็ว
 • เปิดต่อเนื่องได้ 24 ชม.
 • ใช้ไฟ 24V. DC
 • มีระบบควบคุมด้านหน้ารถ สายยาว 15 เมตร

ขนาด 155 x 60 ซม.

 • วัสดุทำจากเหล็ก อบด้วยสีพ่นอิพร๊อคซ์ซี่
 • จำนวนไฟ 19 ชุด (ชุดละ 4 ดวง รวมทั้งสิ้น 76 ดวง)
 • หลอด LED ขนาด 5 มม. สีเหลือง (Hi-Power)
 • ความสว่างของหลอด LED (1 ดวง / 1W.) รวม 76 W.
 • รูปแบบการวิ่ง (ซ้าย ->กลาง->ขวา)
 • รูปแบบการกระพริบ (ซ้าย ->กลาง->ขวา)
 • มี Switch control เลือก ช้า-เร็ว
 • เปิดต่อเนื่องได้ 24 ชม.
 • ใช้ไฟ 24V. DC
 • มีระบบควบคุมด้านหน้ารถ สายยาว 15 เมตร

ขนาด 120 x 30 x 150 ซม.

 • วัสดุทำจากเหล็ก อบด้วยสีพ่นอิพร๊อคซ์ซี่
 • จำนวนไฟ 840 ชุด
 • หลอด LED ขนาด 5 มม. สีเหลือง
 • รูปแบบการวิ่ง (ซ้าย ->กลาง->ขวา)
 • มีแผ่นพลาสติกใส ปิดด้านหน้า
 • เปิดต่อเนื่องได้ 24 ชม.
 • ใช้ไฟ 24V. DC
 • สติ๊กเกอร์ สีเหลือง ยี่ห้อ 3M

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา