แผงกั้นสามเหลี่ยมหยุดตรวจ

แผงกั้นสามเหลี่ยมหยุดตรวจมีให้เลือก 2 แบบ โปร่ง และทึบ มีให้เลือกแบบ

1. ระบบ (ไฟบ้าน)
2. ระบบ (ไฟบ้าน และแบตเตอรี่)

สามารถเปลี่ยนข้อความบนแผงกั้นได้ตามต้องการ

แผงกั้นสามเหลี่ยมหยุดตรวจแบบโปร่ง

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า
(Name)
ระบบ
(System)
  แรงดันไฟฟ้า
SC1-CHECKPOINT-1S ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจแบบโปร่ง 1 220 V
SC1-CHECKPOINT-1S ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจแบบโปร่ง 2 12 V และ 220 V

แผงกั้นสามเหลี่ยมหยุดตรวจแบบทึบ

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า
(Name)
ระบบ
(System)
  แรงดันไฟฟ้า
SC2-CHECKPOINT-1S ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจแบบทึบ 1 220 V

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา