NO SMOKING NO NAKED LIGHT – ห้ามสูบบุหรี่-ห้ามจุดไฟ

480.00฿

รหัสสินค้า : PS1830CAC

Commercial Grade

 • ป้าย NO SMOKING NO NAKED LIGHT – ห้ามสูบบุหรี่-ห้ามจุดไฟ
 • ขนาด 30 x 45 ซม.
 • ใช้สติ๊กเกอร์ 3M – Commercial Grade
 • แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 ม.ม.
 • ใช้สำหรับติดตั้งภายในอาคาร
 • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

คำอธิบาย

NO SMOKING NO NAKED LIGHT – ห้ามสูบบุหรี่-ห้ามจุดไฟ

ป้าย : PS18

รหัสสินค้า : PS1830CAC

Commercial Grade

 • ป้าย NO SMOKING NO NAKED LIGHT – ห้ามสูบบุหรี่-ห้ามจุดไฟ
 • ขนาด 30 x 45 ซม.
 • ใช้สติ๊กเกอร์ 3M – Commercial Grade
 • แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 ม.ม.
 • ใช้สำหรับติดตั้งภายในอาคาร
 • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Go to Top