NO SMOKING NO DRINKING NO EATING-ห้ามสูบบุหรี่-ห้ามดื่มน้ำ-ห้ามรับประทานอาหาร

105.00฿

รหัสสินค้า : PS1720CST

Commercial Grade

  • สติ๊กเกอร์ NO SMOKING NO DRINKING NO EATING-ห้ามสูบบุหรี่-ห้ามดื่มน้ำ-ห้ามรับประทานอาหาร
  • ขนาด 20 x 30 ซม.
  • ใช้สติ๊กเกอร์ 3M – Commercial Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งภายในอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

รายละเอียดเพิ่มเติม

NO SMOKING NO DRINKING NO EATING-ห้ามสูบบุหรี่-ห้ามดื่มน้ำ-ห้ามรับประทานอาหาร

ป้าย : PS17

รหัสสินค้า : PS1720CST

Commercial Grade

  • สติ๊กเกอร์ NO SMOKING NO DRINKING NO EATING-ห้ามสูบบุหรี่-ห้ามดื่มน้ำ-ห้ามรับประทานอาหาร
  • ขนาด 20 x 30 ซม.
  • ใช้สติ๊กเกอร์ 3M – Commercial Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งภายในอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาด 20 × 30 cm

Title

Go to Top