AUTHORIZED FERSONNEL ONLY NO SMOKING NO FIRE IGNITION – ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต-ห้ามสูบบุหรี่-ห้ามจุดไฟ

320.00฿

รหัสสินค้า : PS17-130EST

Engineer Grade

  • ป้าย AUTHORIZED FERSONNEL ONLY NO SMOKING NO FIRE IGNITION – ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต-ห้ามสูบบุหรี่-ห้ามจุดไฟ
  • ขนาด 30×45 ซม.
  • ใช้สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

คำอธิบาย

AUTHORIZED FERSONNEL ONLY NO SMOKING NO FIRE IGNITION – ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต-ห้ามสูบบุหรี่-ห้ามจุดไฟ

ป้าย : PS17-1

รหัสสินค้า : PS17-130EST

Engineer Grade

  • ป้าย AUTHORIZED FERSONNEL ONLY NO SMOKING NO FIRE IGNITION – ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต-ห้ามสูบบุหรี่-ห้ามจุดไฟ
  • ขนาด 30×45 ซม.
  • ใช้สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Go to Top