LIFT FOR TOTRADE NOT TO BE PASSENGER – ลิฟท์ขนส่งห้ามโดยสาร

320.00฿

รหัสสินค้า : PS13-330EST

Engineer Grade

  • ป้าย LIFT FOR TOTRADE NOT TO BE PASSENGER – ลิฟท์ขนส่งห้ามโดยสาร
  • ขนาด 30 x 45 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

รายละเอียดเพิ่มเติม

LIFT FOR TOTRADE NOT TO BE PASSENGER – ลิฟท์ขนส่งห้ามโดยสาร

ป้าย : PS13-3

รหัสสินค้า : PS13-330EST

Engineer Grade

  • ป้าย LIFT FOR TOTRADE NOT TO BE PASSENGER – ลิฟท์ขนส่งห้ามโดยสาร
  • ขนาด 30 x 45 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาด 30 × 45 cm

Title

Go to Top