DO NOT OPERATE WITHOUT PERMISSON – ห้ามเดินเครื่องก่อนได้รับอนุญาต

240.00฿

รหัสสินค้า : PS1220EST

Engineer Grade

  • สติ๊กเกอร์ DO NOT OPERATE WITHOUT PERMISSON – ห้ามเดินเครื่องก่อนได้รับอนุญาต
  • ขนาด 20 x 30 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

รายละเอียดเพิ่มเติม

DO NOT OPERATE WITHOUT PERMISSON – ห้ามเดินเครื่องก่อนได้รับอนุญาต

ป้าย : PS12

รหัสสินค้า : PS1220EST

Engineer Grade

  • สติ๊กเกอร์ DO NOT OPERATE WITHOUT PERMISSON – ห้ามเดินเครื่องก่อนได้รับอนุญาต
  • ขนาด 20 x 30 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Title

Go to Top