DO NOT OPEN VALVE WITHOUT PERMISSION – ห้ามเปิดวาล์วก่อนได้รับอนุญาต

140.00฿

รหัสสินค้า : PS1120CST

Commercial Grade

  • สติ๊กเกอร์ DO NOT OPEN VALVE WITHOUT PERMISSION – ห้ามเปิดวาล์วก่อนได้รับอนุญาต
  • ขนาด 20 x 30 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Commercial Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งภายในอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

คำอธิบาย

DO NOT OPEN VALVE WITHOUT PERMISSION – ห้ามเปิดวาล์วก่อนได้รับอนุญาต

ป้าย : PS11

รหัสสินค้า : PS1120CST

Commercial Grade

  • สติ๊กเกอร์ DO NOT OPEN VALVE WITHOUT PERMISSION – ห้ามเปิดวาล์วก่อนได้รับอนุญาต
  • ขนาด 20 x 30 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Commercial Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งภายในอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Go to Top