NO PHONE AND PAGER – ห้ามนำเข้าเครื่องมือสื่อสาร

320.00฿

รหัสสินค้า : PS08-230EST

Engineer Grade

  • สติ๊กเกอร์ NO PHONE AND PAGER – ห้ามนำเข้าเครื่องมือสื่อสาร
  • ขนาด 30 x 45 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

คำอธิบาย

NO PHONE AND PAGER – ห้ามนำเข้าเครื่องมือสื่อสาร

ป้าย : PS08-2

รหัสสินค้า : PS08-230EST

Engineer Grade

  • สติ๊กเกอร์ NO PHONE AND PAGER – ห้ามนำเข้าเครื่องมือสื่อสาร
  • ขนาด 30 x 45 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Go to Top