NO ENTRY – ห้ามเข้า

140.00฿

รหัสสินค้า : PS03-220CST

Commercial Grade

  • สติ๊กเกอร์ NO ENTRY – ห้ามเข้า
  • ขนาด 20 x 30 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Commercial Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งภายในอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

คำอธิบาย

NO ENTRY – ห้ามเข้า

ป้าย : PS03-2

รหัสสินค้า : PS03-220CST

Commercial Grade

  • สติ๊กเกอร์ NO ENTRY – ห้ามเข้า
  • ขนาด 20 x 30 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Commercial Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งภายในอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Go to Top