FIRE EXIT – ทางหนีไฟ

320.00฿

รหัสสินค้า : SS0720EAL

ENGINEER GRADE

 • ป้ายFIRE EXIT – ทางหนีไฟ
 • ขนาด 20×30 ซ.ม.
 • แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 ม.ม.
 • สติ๊กเกอร์3M ENGINEER GRADE
 • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
 • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

คำอธิบาย

FIRE EXIT – ทางหนีไฟ

ป้าย : SS07

รหัสสินค้า : SS0720EAL

ENGINEER GRADE

 • ป้ายFIRE EXIT – ทางหนีไฟ
 • ขนาด 20×30 ซ.ม.
 • แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 ม.ม.
 • สติ๊กเกอร์3M ENGINEER GRADE
 • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
 • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Go to Top