ใช้แผ่นอลูมิเนียม หนา 2.0 มิลลิเมตร เป็นแผ่นหลังของป้าย

Go to Top