DANGEROUS TO HEALTH – ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

320.00฿

รหัสสินค้า : PS2430EST

Engineer Grade

  • สติ๊กเกอร์ DANGEROUS TO HEALTH – ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  • ขนาด 30 x 45 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

คำอธิบาย

DANGEROUS TO HEALTH – ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ป้าย : PS24

รหัสสินค้า : PS2430EST

Engineer Grade

  • สติ๊กเกอร์ DANGEROUS TO HEALTH – ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  • ขนาด 30 x 45 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Go to Top