DANGEROUS TO HEALTH – ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

240.00฿

รหัสสินค้า : PS2430CST

Commercial Grade

  • สติ๊กเกอร์ DANGEROUS TO HEALTH – ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  • ขนาด 30 x 45 ซม.
  • ใช้สติ๊กเกอร์ 3M – Commercial Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งภายในอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

รายละเอียดเพิ่มเติม

DANGEROUS TO HEALTH – ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ป้าย : PS24

รหัสสินค้า : PS2430CST

Commercial Grade

  • สติ๊กเกอร์ DANGEROUS TO HEALTH – ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  • ขนาด 30 x 45 ซม.
  • ใช้สติ๊กเกอร์ 3M – Commercial Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งภายในอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Title

Go to Top