DO NOT ENTER INCOMPLETE SCAFFOLDING – ห้ามผ่านนั่งร้านชำรุด

320.00฿

รหัสสินค้า : PS23-120EAL

Engineer Grade

 • ป้าย DO NOT ENTER INCOMPLETE SCAFFOLDING – ห้ามผ่านนั่งร้านชำรุด
 • ขนาด 30 x 45 ซม.
 • สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
 • แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 ม.ม.
 • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
 • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

คำอธิบาย

DO NOT ENTER INCOMPLETE SCAFFOLDING – ห้ามผ่านนั่งร้านชำรุด

ป้าย : PS23-3

รหัสสินค้า : PS23-120EAL

Engineer Grade

 • ป้าย DO NOT ENTER INCOMPLETE SCAFFOLDING – ห้ามผ่านนั่งร้านชำรุด
 • ขนาด 30 x 45 ซม.
 • สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
 • แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 ม.ม.
 • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
 • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Go to Top