DO NOT USE OIL – ห้ามหยดน้ำมันขณะเดินเครื่องจักร

240.00฿

รหัสสินค้า : PS22-230CST

Commercial Grade

  • สติ๊กเกอร์ DO NOT USE OIL – ห้ามหยดน้ำมันขณะเดินเครื่องจักร
  • นาด 30 x 45 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Commercial Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งายในอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

รายละเอียดเพิ่มเติม

DO NOT USE OIL – ห้ามหยดน้ำมันขณะเดินเครื่องจักร

ป้าย : PS22-2

รหัสสินค้า : PS22-230CST

Commercial Grade

  • สติ๊กเกอร์ DO NOT USE OIL – ห้ามหยดน้ำมันขณะเดินเครื่องจักร
  • นาด 30 x 45 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Commercial Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งายในอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาด 30 × 45 cm

Title

Go to Top