DO NOT USE OIL – ห้ามหยดน้ำมันขณะเดินเครื่องจักร

480.00฿

รหัสสินค้า : PS22-230CAL

Commercial Grade

 • ป้าย DO NOT USE OIL – ห้ามหยดน้ำมันขณะเดินเครื่องจักร
 • ขนาด 30 x 45 ซม.
 • สติ๊กเกอร์ 3M – Commercial Grade
 • แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 ม.ม.
 • ใช้สำหรับติดตั้งไภายในอาคาร
 • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

คำอธิบาย

DO NOT USE OIL – ห้ามหยดน้ำมันขณะเดินเครื่องจักร

ป้าย : PS22-2

รหัสสินค้า : PS22-230CAL

Commercial Grade

 • ป้าย DO NOT USE OIL – ห้ามหยดน้ำมันขณะเดินเครื่องจักร
 • ขนาด 30 x 45 ซม.
 • สติ๊กเกอร์ 3M – Commercial Grade
 • แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 ม.ม.
 • ใช้สำหรับติดตั้งไภายในอาคาร
 • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Go to Top