NO PASSENGER – ห้ามโดยสาร

240.00฿

ป้าย : PS21-1

รหัสสินค้า : PS21-120EST

Engineer Grade

  • สติ๊กเกอร์ NO PASSENGER – ห้ามโดยสาร
  • ขนาด 20 x 30 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

คำอธิบาย

NO PASSENGER – ห้ามโดยสาร

ป้าย : PS21-1

รหัสสินค้า : PS21-120EST

Engineer Grade

  • สติ๊กเกอร์ NO PASSENGER – ห้ามโดยสาร
  • ขนาด 20 x 30 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Go to Top