KEEP AREA CLEAR – ห้ามวางสิ่งของ

240.00฿

รหัสสินค้า : PS2030CST

Engineer Grade

  • สติ๊กเกอร์ KEEP AREA CLEAR – ห้ามวางสิ่งของ
  • ขนาด 30 x 45 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

คำอธิบาย

KEEP AREA CLEAR – ห้ามวางสิ่งของ

ป้าย : PS20

รหัสสินค้า : PS2030CST

Engineer Grade

  • สติ๊กเกอร์ KEEP AREA CLEAR – ห้ามวางสิ่งของ
  • ขนาด 30 x 45 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Go to Top