DO NOT USE HIGH PRESSURE AIR – ห้ามใช้ลมเป่าร่างกาย

320.00฿

รหัสสินค้า : PS1920EAL

Engineer Grade

 • ป้าย DO NOT USE HIGH PRESSURE AIR – ห้ามใช้ลมเป่าร่างกาย
 • ขนาด 20 x 30 ซม.
 • แผ่นหน้าใช้สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
 • แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 ม.ม.
 • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
 • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

คำอธิบาย

DO NOT USE HIGH PRESSURE AIR – ห้ามใช้ลมเป่าร่างกาย

ป้าย : PS19

รหัสสินค้า : PS1920EAL

Engineer Grade

 • ป้าย DO NOT USE HIGH PRESSURE AIR – ห้ามใช้ลมเป่าร่างกาย
 • ขนาด 20 x 30 ซม.
 • แผ่นหน้าใช้สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
 • แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 ม.ม.
 • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
 • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Go to Top