DO NOT EXTINGUISH WITH WATER – ห้ามใช้น้ำดับเพลิง

240.00฿

รหัสสินค้า : PS15-220EST

Engineer Grade

  • สติ๊กเกอร์ DO NOT EXTINGUISH WITH WATER – ห้ามใช้น้ำดับเพลิง
  • ขนาด 20 x 30 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

รายละเอียดเพิ่มเติม

DO NOT EXTINGUISH WITH WATER – ห้ามใช้น้ำดับเพลิง

ป้าย : PS15-2

รหัสสินค้า : PS15-220EST

Engineer Grade

  • สติ๊กเกอร์ DO NOT EXTINGUISH WITH WATER – ห้ามใช้น้ำดับเพลิง
  • ขนาด 20 x 30 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Title

Go to Top