O FORKLIFT TRUCKS – ห้ามใช้รถยก

140.00฿

รหัสสินค้า : PS14-120CST

Commercial Grade

  • สติ๊กเกอร์ NO FORKLIFT – ห้ามรถยกเข้า
  • ขนาด 20 x 30 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Commercial Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายในอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

คำอธิบาย

NO FORKLIFT – ห้ามรถยกเข้า

ป้าย : PS14-1

รหัสสินค้า : PS14-120CST

Commercial Grade

  • สติ๊กเกอร์ NO FORKLIFT – ห้ามรถยกเข้า
  • ขนาด 20 x 30 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Commercial Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายในอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Go to Top