DO NOT CAR ENTRY – ห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์

320.00฿

รหัสสินค้า : PS07-230EST

Engineer Grade

  • สติ๊กเกอร์ DO NOT CAR ENTRY – ห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์
  • ขนาด 30 x 45 ซม.
  • แผ่นหน้าใช้สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

รายละเอียดเพิ่มเติม

DO NOT CAR ENTRY – ห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์

ป้าย : PS07-2

รหัสสินค้า : PS07-230EST

Engineer Grade

  • สติ๊กเกอร์ DO NOT CAR ENTRY – ห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์
  • ขนาด 30 x 45 ซม.
  • แผ่นหน้าใช้สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Title

Go to Top