DO NOT CAR ENTRY – ห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์

560.00฿

ป้าย : PS07-2

รหัสสินค้า : PS07-230EAL

สติ๊กเกอร์ Engineer Grade

 • ขนาด 30 x 45 ซม.
 • แผ่นหน้าใช้สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
 • แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 ม.ม.
 • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
 • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

คำอธิบาย

DO NOT CAR ENTRY – ห้ามรถยต์เข้า

ป้าย : PS07-2

รหัสสินค้า : PS07-230EAL

Engineer Grade

 • ป้าย DO NOT CAR ENTRY – ห้ามรถยต์เข้า
 • ขนาด 30 x 45 ซม.
 • สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
 • แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 ม.ม.
 • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
 • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Go to Top