DO NOT CAR ENTRY – ห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์

240.00฿

รหัสสินค้า : PS07-230CST

Commercial Grade

  • สติ๊กเกอร์ DO NOT CAR ENTRY – ห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์
  • ขนาด 30 x 45 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Commercial Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

คำอธิบาย

DO NOT CAR ENTRY – ห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์

ป้าย : PS07-2

รหัสสินค้า : PS07-230CST

Commercial Grade

  • สติ๊กเกอร์ DO NOT CAR ENTRY – ห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์
  • ขนาด 30 x 45 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Commercial Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Go to Top