DO NOT CAR ENTRY – ห้ามรถยต์เข้า

320.00฿

รหัสสินค้า : PS07-130EST

Engineer Grade

  • สติ๊กเกอร์ DO NOT CAR ENTRY – ห้ามรถยต์เข้า
  • ขนาด 30 x 45 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

คำอธิบาย

DO NOT CAR ENTRY – ห้ามรถยต์เข้า

ป้าย : PS07-1

รหัสสินค้า : PS07-130EST

Engineer Grade

  • สติ๊กเกอร์ DO NOT CAR ENTRY – ห้ามรถยต์เข้า
  • ขนาด 30 x 45 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Go to Top