NO FOOD AND DRINKING ALLOWED – ห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม

240.00฿

รหัสสินค้า : PS06-320EST

Engineer Grade

  • สติ๊กเกอร์ NO FOOD AND DRINKING ALLOWED – ห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม
  • ขนาด 20 x 30 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

คำอธิบาย

NO FOOD AND DRINKING ALLOWED – ห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม

ป้าย : PS06-3

รหัสสินค้า : PS06-320EST

Engineer Grade

  • สติ๊กเกอร์ NO FOOD AND DRINKING ALLOWED – ห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม
  • ขนาด 20 x 30 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Go to Top