NO FOOD AND DRINKING ALLOWED – ห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม

240.00฿

รหัสสินค้า : PS06-320CAL

Commercial Grade

 • ป้าย NO FOOD AND DRINKING ALLOWED – ห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม
 • ขนาด 20 x 30 ซม.
 • สติ๊กเกอร์ 3M – Commercial Grade
 • แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 ม.ม.
 • ใช้สำหรับติดตั้งภายใน และภายนอกอาคาร
 • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

คำอธิบาย

NO FOOD AND DRINKING ALLOWED – ห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม

ป้าย : PS06-3

รหัสสินค้า : PS06-320CAL

Commercial Grade

 • ป้าย NO FOOD AND DRINKING ALLOWED – ห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม
 • ขนาด 20 x 30 ซม.
 • สติ๊กเกอร์ 3M – Commercial Grade
 • แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 ม.ม.
 • ใช้สำหรับติดตั้งภายใน และภายนอกอาคาร
 • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

รใช้หมึกสกรีนพิมพ์

Go to Top