NO EATING OR DRINKING – ห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม

320.00฿

รหัสสินค้า : PS06-130EST

Engineer Grade

  • สติ๊กเกอร์ NO EATING OR DRINKING – ห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม
  • ขนาด 30 x 45 ซม.
  • แผ่นหน้าใช้สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

รายละเอียดเพิ่มเติม

NO EATING OR DRINKING – ห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม

ป้าย : PS06-1

รหัสสินค้า : PS06-130EST

Engineer Grade

  • สติ๊กเกอร์ NO EATING OR DRINKING – ห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม
  • ขนาด 30 x 45 ซม.
  • แผ่นหน้าใช้สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาด 30 × 45 cm

Title

Go to Top