NO NAKED LIGHT – ห้ามจุดไฟ

320.00฿

ป้าย : PS02-1

รหัสสินค้า : PS02-130EST

ENGINEER GRADE

  • สติ๊กเกอร์ NO NAKED LIGHT – ห้ามจุดไฟ
  • ขนาด 30 x 45 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – ENGINEER GRADE
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

คำอธิบาย

NO NAKED LIGHT – ห้ามจุดไฟ

ป้าย : PS02-1

รหัสสินค้า : PS02-130EST

ENGINEER GRADE

  • สติ๊กเกอร์ NO NAKED LIGHT – ห้ามจุดไฟ
  • ขนาด 30 x 45 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – ENGINEER GRADE
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Go to Top