WEAR FACE SHIELD – สวมกระบังหน้านิรภัย

320.00฿

รหัสสินค้า : MS0730EST

ENGINEER GRADE

  • สติ๊กเกอร์ WEAR FACE SHIELD – สวมกระบังหน้านิรภัย
  • ขนาด 30×45 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – ENGINEER GRADE
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

รายละเอียดเพิ่มเติม

WEAR FACE SHIELD – สวมกระบังหน้านิรภัย

ป้าย  :  MS07

รหัสสินค้า : MS0730EST

ENGINEER GRADE

  • สติ๊กเกอร์ WEAR FACE SHIELD – สวมกระบังหน้านิรภัย
  • ขนาด 30×45 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – ENGINEER GRADE
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Title

Go to Top