WEAR HEAD PROTECTION – สวมหมวกนิรภัย

140.00฿

รหัสสินค้า : MS0120CST

COMMERCIAL GRADE

  • สติ๊กเกอร์ WEAR HEAD PROTECTION – สวมหมวกนิรภัย
  • ขนาด 20×30 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M-Commercial Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งภายในอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

คำอธิบาย

WEAR HEAD PROTECTION – สวมหมวกนิรภัย

ป้าย  :  MS01

รหัสสินค้า : MS0120CST

COMMERCIAL GRADE

  • สติ๊กเกอร์ WEAR HEAD PROTECTION – สวมหมวกนิรภัย
  • ขนาด 20×30 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M-Commercial Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งภายในอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Go to Top