WEAR EAR PLUG – สวมที่อุดหู

320.00฿

รหัสสินค้า : MS05-120EAC

ENGINEER GRADE

 • ป้าย WEAR EAR PLUG – สวมที่อุดหู
 • ขนาด 20×30 ซม.
 • แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 ม.ม.
 • สติ๊กเกอร์ 3M – ENGINEER GRADE
 • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
 • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

คำอธิบาย

WEAR EAR PLUG – สวมที่อุดหู

ป้าย  :  MS05-1

รหัสสินค้า : MS05-120EAC

ENGINEER GRADE

 • ป้าย WEAR EAR PLUG – สวมที่อุดหู
 • ขนาด 20×30 ซม.
 • แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 ม.ม.
 • สติ๊กเกอร์ 3M – ENGINEER GRADE
 • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
 • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Go to Top