WEAR SAFETY GLASSES – สวมแว่นตานิรภัย

240.00฿

รหัสสินค้า : MS0320EST

ENGINEER GRADE

  • สติ๊กเกอร์ WEAR SAFETY GLASSES – สวมแว่นตานิรภัย
  • ขนาด 20×30 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – ENGINEER GRADE
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

คำอธิบาย

WEAR SAFETY GLASSES – สวมแว่นตานิรภัย

ป้าย  :  MS03

รหัสสินค้า : MS0320EST

ENGINEER GRADE

  • สติ๊กเกอร์ WEAR SAFETY GLASSES – สวมแว่นตานิรภัย
  • ขนาด 20×30 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – ENGINEER GRADE
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Go to Top