PS03-2 : NO ENTRY – ห้ามเข้า

รายละเอียดสินค้า

**ก่อนที่ลูกค้าจะกดสั่งสินค้า ให้ลูกค้าทุกท่านอ่านรายละเอียดของสินค้าก่อนกดสั่งด้วยนะคะ อาทิ เช่น ชนิดของป้าย แผ่นรองป้าย และขนาดป้าย ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ค่ะ**
**หมายเหตุ** ราคาสินค้านี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 PS03-220CAL ป้าย ห้ามเข้า, ขนาด 20×30 ซม., COMMERCIAL GRADE, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 ม.ม. 180
สั่งซื้อ
2 PS03-220CAC ป้าย ห้ามเข้า, ขนาด 20×30 ซม., COMMERCIAL GRADE, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 ม.ม. 180
สั่งซื้อ
3 PS03-220EAL ป้าย ห้ามเข้า, ขนาด 20×30 ซม., ENGINEER GRADE, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 ม.ม. 240
สั่งซื้อ
4 PS03-220EAC ป้าย ห้ามเข้า, ขนาด 20×30 ซม., ENGINEER GRADE, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 ม.ม. 240
สั่งซื้อ
5 PS03-220CST สติ๊กเกอร์ ห้ามเข้า, ขนาด 20×30 ซม., COMMERCIAL GRADE 105
สั่งซื้อ
6 PS03-220EST สติ๊กเกอร์ ห้ามเข้า, ขนาด 20×30 ซม., ENGINEER GRADE 180
สั่งซื้อ
7 PS03-230CAL ป้าย ห้ามเข้า, ขนาด 30×45 ซม., COMMERCIAL GRADE, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 ม.ม. 360
สั่งซื้อ
8 PS03-230CAC ป้าย ห้ามเข้า, ขนาด 30×45 ซม., COMMERCIAL GRADE, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 ม.ม. 360
สั่งซื้อ
9 PS03-230EAL ป้าย ห้ามเข้า, ขนาด 30×45 ซม., ENGINEER GRADE, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 ม.ม. 420
สั่งซื้อ
10 PS03-230EAC ป้าย ห้ามเข้า, ขนาด 30×45 ซม., ENGINEER GRADE, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 ม.ม. 420
สั่งซื้อ
11 PS03-230CST สติ๊กเกอร์ ห้ามเข้า, ขนาด 30×45 ซม., COMMERCIAL GRADE 180
สั่งซื้อ
12 PS03-230EST สติ๊กเกอร์ ห้ามเข้า, ขนาด 30×45 ซม., ENGINEER GRADE 240
สั่งซื้อ
ย้อนกลับ CATEGORY [PHOHIBITION SIGNS]