ไฟกระพริบ พลังงานแสงอาทิตย์ 5W, 10W

SPECIFICATION

5W. 10W.
 • กำลังไฟฟ้า 5W.
 • แรงดันไฟฟ้า
 • ความจุกระแสไฟฟ้า
 • แบตเตอรี่ชนิดแห้ง
 • ระยะการมองเห็น ประมาณ 1,000 เมตร
 • ความเข้มของแสง มากกว่า 837,000 mcd
 • อายุการใช้งาน 100,000 ชั่วโมง
 • กำลังไฟฟ้า 10W.
 • แรงดันไฟฟ้า
 • ความจุกระแสไฟฟ้า
 • แบตเตอรี่ชนิดแห้ง
 • ระยะการมองเห็น ประมาณ 1,000 เมตร
 • ความเข้มของแสง มากกว่า 837,000 mcd
 • อายุการใช้งาน 100,000 ชั่วโมง