SS02 : ปลอดภัยไว้ก่อน

ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 SS0230CAL 30×90 cm., Commercial Grade,  แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 950
สั่งซื้อ
2 SS0230CAC 30×90 cm., Commercial Grade,  แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 950
สั่งซื้อ
3 SS0230EAL 30×90 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 1,200
สั่งซื้อ
4 SS0230EAC 30×90 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 1,200
สั่งซื้อ
5 SS0230CST 30×90 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรองหลัง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 525
สั่งซื้อ
6 SS0230EST 30x90cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรองหลัง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 700
สั่งซื้อ
**หมายเหตุ** ราคาสินค้านี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม