SS01 : ปลอดภัยไว้ก่อน

ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 SS0130CAL 30×244 cm., Commercial Grade,  แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 2,100
สั่งซื้อ
2 SS0130CAC 30×244 cm., Commercial Grade,  แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 2,100
สั่งซื้อ
3 SS0130EAL 30×244 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 3,000
สั่งซื้อ
4 SS0130EAC 30×244 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 3,000
สั่งซื้อ
5 SS0130CST 30×244 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรองหลัง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 1,350
สั่งซื้อ
6 SS0130EST 30×244 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรองหลัง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 2,000
สั่งซื้อ
**หมายเหตุ** ราคาสินค้านี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม