BEWARE ACID – ระวังอันตรายจากกรดเคมี

320.00฿

รหัสสินค้า : WS1830EST

Engineer Grade

  • สติ๊กเกอร์BEWARE ACID – ระวังอันตรายจากกรดเคมี
  • ขนาด 30 x 45 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

คำอธิบาย

BEWARE ACID – ระวังอันตรายจากกรดเคมี

ป้าย : WS18

รหัสสินค้า : WS1830EST

Engineer Grade

  • สติ๊กเกอร์BEWARE ACID – ระวังอันตรายจากกรดเคมี
  • ขนาด 30 x 45 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Go to Top