BEWARE OVERHEAD CRANE – ระวังอันตรายปั่นจั่นเหนือศีรษะ

240.00฿

รหัสสินค้า : WS15-120EST

Engineer Grade

  • สติ๊กเกอร์BEWARE OVERHEAD CRANE – ระวังอันตรายปั่นจั่นเหนือศีรษะ
  • ขนาด 20 x 30 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

คำอธิบาย

BEWARE OVERHEAD CRANE – ระวังอันตรายปั่นจั่นเหนือศีรษะ

ป้าย : WS15-1

รหัสสินค้า : WS15-120EST

Engineer Grade

  • สติ๊กเกอร์BEWARE OVERHEAD CRANE – ระวังอันตรายปั่นจั่นเหนือศีรษะ
  • ขนาด 20 x 30 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Go to Top