BEWARE TOXIC – ระวังวัตถุมีพิษ

320.00฿

รหัสสินค้า : WS12-330EST

Engineer Grade

  • สติ๊กเกอร์BEWARE TOXIC – ระวังวัตถุมีพิษ
  • ขนาด 30 x 45 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

คำอธิบาย

BEWARE TOXIC – ระวังวัตถุมีพิษ

ป้าย : WS12-3

รหัสสินค้า : WS12-330EST

Engineer Grade

  • สติ๊กเกอร์BEWARE TOXIC – ระวังวัตถุมีพิษ
  • ขนาด 30 x 45 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Go to Top