BEWARE TOXIC – ระวังวัตถุมีพิษ

240.00฿

รหัสสินค้า : WS12-330CST

Commercial Grade

  • สติ๊กเกอร์BEWARE TOXIC – ระวังวัตถุมีพิษ
  • ขนาด 30 x 45 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Commercial Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งภายในอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

คำอธิบาย

BEWARE TOXIC – ระวังวัตถุมีพิษ

ป้าย : WS12-3

รหัสสินค้า : WS12-330CST

Commercial Grade

  • สติ๊กเกอร์BEWARE TOXIC – ระวังวัตถุมีพิษ
  • ขนาด 30 x 45 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Commercial Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งภายในอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Go to Top