BEWARE RADIATION- ระวังอันตรายจากกัมมันตภาพรังสี

320.00฿

รหัสสินค้า : WS11-130EST

Engineer Grade

  • สติ๊กเกอร์BEWARE RADIATION- ระวังอันตรายจากกัมมันตภาพรังสี
  • ขนาด 30 x 45 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

คำอธิบาย

BEWARE RADIATION- ระวังอันตรายจากกัมมันตภาพรังสี

ป้าย : WS11-1

รหัสสินค้า : WS11-130EST

Engineer Grade

  • สติ๊กเกอร์BEWARE RADIATION- ระวังอันตรายจากกัมมันตภาพรังสี
  • ขนาด 30 x 45 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Go to Top